COMUNICAT DE S’HA ACABAT! UNIVERSITATS DAVANT LES JORNADES DE VAGA ESTUDIANTIL DEL 28 I 29 DE NOVEMBRE

L’associació S’HA ACABAT!, amb motiu dels greus incidents que s’han produït el dia 28 de novembre durant una vaga “estudiantil” organitzada pel grup extremista Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), transmet a la Comunitat Universitària de Catalunya:

PRIMER.- Que jutja legítima l’organització de qualsevol acte de reivindicació estudiantil que se situï dins del marc democràtic que garanteix la convivència.

SEGON.- Que considera del tot inadmissible l’ocupació per la força dels campus universitaris de la UPF, la UB i la UAB, així com la presència de piquets que tenen com a únic objectiu coartar els drets i les llibertats de tots els membres de la Comunitat Universitària de Catalunya.

TERCER.- Que condemna obertament els incidents que el grup radical SEPC ha provocat i els enfrontaments que s’han produït. Ni els talls de carreteres, ni la formació de barricades —passant per les pintades a les parets, les cadenes a les portes i les destrosses al mobiliari públic— poden escudar-se en cap causa que les justifiqui. Aquestes accions ocasionen despeses econòmiques que s’hauran de sufragar entre tots, fet que contraria el principal objetiu de la vaga.

QUART.- Que se solidaritza amb els qui s’hagin vist afectats per l’acció intimidatòria d’aquests grups. Les actituds orientades a impedir la pau social mai seran benvingudes.

CINQUÈ.- Que insta les universitats de Catalunya que s’hagin vist afectades per aquests fets a condemnar els incidents que han succeït avui i a assegurar que no es repeteixin en la jornada de vaga programada per a demà. La normalització d’aquestes actuacions comporta un dèficit democràtic seriós que no hem de tolerar, ja que és inacceptable que les universitats públiques no puguin garantir la seguretat dels seus estudiants ni el desenvolupament normal de l’activitat acadèmica.

SISÈ.- En darrer lloc, cal destacar que S’HA ACABAT! seguirà treballant amb determinació, coherència i respecte per una Comunitat Universitària de tots en una Catalunya de tots.

A Catalunya, 28 de novembre de 2018